JAPÓN – Laboratorio y Oficinas

Contact Us

Address

15-5, Fukuura 1-Chome, Kanazawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 236-0004, Japon

Phone

+81-45-785-6421